$ 0.00

Earthenware - Pompeii Pot

SIZE: 22" x 22" x 28.5" @ 145 lbs